NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ

Khi đến với Đạo Phật Khất Sĩ, người ta thường hỏi: “Sao ở đây gọi là tịnh xá?”, “Tịnh xá là gì?”… Do vậy bài viết này sẽ làm sáng tỏ về tịnh xá. Qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã lập hơn 400 tịnh xá ở Việt Nam, với những đặc trưng và đạo lý của nó. Xin hãy theo dõi những phần dưới đây để hiểu được về các tịnh xá ấy.
Giáo sư Lê Xuân Khoa dạy triết học tại Sài Gòn trước năm 1975. Đây là bài viết về Thiền của giáo sư vào thời đó, chúng tôi xin phép trích đăng để độc giả tham khảo. Lưu ý: NỘI DUNG BÀI NÀY CHƯA PHẢI LÀ THIỀN. Hãy xem vì sao vậy?
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID-19. VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH! VÌ AN TOÀN CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG!
BBT. Ánh Nhiên Đăng thành kính tưởng niệm 66 năm đức Minh Đăng Quang vắng bóng
Đóng chuông U minh là đóng chuông lớn để thức tỉnh những chúng sanh đang bị đọa đày nơi cõi U minh. Pháp này có từ thời nhà Lương, đầu thế kỷ thứ VI ở Trung Quốc. Đây là một việc công quả cần được làm với tâm từ bi, hoan hỷ, cho những kẻ đang bị đọa đày đón nhận được.
Lập mấy cảnh để nêu đạo lý Có hiểu ra mới biết tu hành Bằng không rõ được mối manh Uổng công hình thức tu hành sớm hôm.
Lịch sử Phật giáo thế giới giai đoạn khởi nguyên đã ghi nhận về A-la-hán Đại Thiên, một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới Phật giáo Ấn Độ hơn 2400 năm trước, kiểu như ông Donald Trump của nước Mỹ ngày nay. Không xác định được nhà sư Đại Thiên – Mahadeva là người thật, xuất thân ở đâu, vì những thông tin trái chiều của hai bên là các phái Đại chúng – Mahasaṅgha và các phái Thượng tọa – Theravada ở Ấn Độ,
Như vậy, Đạo Khất Sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập là Đạo Làm Tăng, vì chữ “Khất sĩ” có nghĩa là “Tăng sĩ” . Đạo ấy có tổ chức là Giáo hội Tăng-già Khất sĩ, được thành lập với mục đích chú trọng đào tạo các hàng khất sĩ. Có ba bậc khất sĩ là khất sĩ Thinh văn, khất sĩ Duyên giác và khất sĩ Bồ-tát. Tuy trong bài này sẽ tìm hiểu hết để có phần đối chiếu, nhưng Khất sĩ Bồ-tát được chọn làm tên bài vì tập trung nói về Bồ-tát đạo.
Trong hội thảo về Đạo Phật Khất Sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Tp. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2014, thượng tọa Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tham gia với bài viết Tư Tưởng Phật Giáo Đại Thừa Của Tổ Sư Minh Đăng Quang Trong Bộ Chơn Lý. Trong bài viết đó có một nhận xét: “Trong bộ Chơn Lý, Tổ sư Minh Đăng Quang đã làm rõ các khái niệm Chơn như, Phật tánh, đồng thời cũng rất chú trọng đến con đường tu tập hướng đến đạo quả A-la-hán.”.
Bài này được viết ra để thấy thêm một đặc sắc trong Giáo pháp Khất sĩ của ngài Minh Đăng Quang. Từ “Bồ-tát trụ xứ” theo đạo lý là sai, mà theo hoàn cảnh thì thích đáng, nên ghi nhận một điểm này. Các nhà tu hành ngày nay đa phần thân bất do kỷ, biết làm sao hơn!
Trang 12345678910