CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Lịch sử Phật giáo

Để cho thanh nhã và phù hợp hơn, AND_ đã sửa vài chỗ trong chương "Sự rạn nứt giữa Tăng đoàn" và các chỗ khác: "Cấp-cô-độc" SỬA là "Cấp Cô Độc", "Kỳ-viên" SỬA là "Kỳ Viên", "o kia" SỬA là "dì kia", "Dzô!" SỬA là "Uống đi!", "đức Thế Tôn đã gặp phải một trong những nỗi buồn da diết" SỬA là "đức Thế Tôn đã gặp phải một sự kiện", "mẫu hậu của ta đã gọi ta" SỬA là "mẫu hậu của ta đã mời ta"...