NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp

SANH VÀ TỬ là Chơn lý số 7 của Sư trưởng Minh Đăng Quang viết vào đầu năm 1952. Chơn lý SANH VÀ TỬ được viết ở dạng vấn đáp, gồm 30 câu. Nội dung của bài chơn lý này nói về Ta, về Ngã, vốn là một đề tài lớn, rất quan trọng, trong nhà đạo nói chung và trong nhà Phật nói riêng. Trong kho kinh điển của nhà Phật, từ Ấn Độ đến Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… chưa từng thấy bản kinh nào thuyết minh về cái Ta rõ như thế.
Kinh Viên Giác, nói về vấn đề Giác ngộ viên mãn, đức Phật nhấn mạnh vào một chữ Tri: Tri thị không hoa. Tri thị không hoa là Biết hết thảy đều như hoa đốm trong hư không, do mắt bị nhậm mà thấy ra. Hư không trống rỗng, mắt bệnh thấy hư không có hoa bay lăng xăng, rõ là ảo giác. Thế giới, muôn loại, con người, thân và tâm, sanh tử, mọi chuyện cá nhân, gia đình, xã hội… hết thảy đều là ẢO GIÁC.
Trong 30 câu đã đặt ra, tạm giải 16 câu như sau:
Qua bài chơn lý số 57 và các bài khác, 37 pháp chánh giác đã được nêu lên và lược giải. Do 37 pháp chánh giác mà người tu chứng lục thông, giải thoát sanh tử, đắc quả A-la-hán, từ đó đi lên các quả vị Duyên giác, Bồ-tát và Như Lai. Cho đến hiện nay, trong nhà Khất Sĩ vẫn chưa có ai triển khai 37 pháp chánh giác này ngoài Sư trưởng Minh Đăng Quang. Thế thì, chúng ta hãy nghi vấn rằng trong 20 khóa tu quý ngài đã triển khai những pháp hành nào cho quý vị khất sĩ Thanh văn? Thanh tịnh 6 căn, đắc 6 thần thông và giải thoát sanh tử mới là làm xong phận sự của một tỳ-kheo. Điều này cần phải được trân trọng.
Pháp gồm 7 bài kệ truyền Pháp của 7 đức Phật giáo chủ đã ra đời gần đây tại trái đất này: đức Phật Tỳ-bà-thi, đức Phật Thích-khí, đức Phật Tỳ-xá, đức Phật Ca-la-tôn-đại, đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, đức Phật Ca-diếp và đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Pháp có nội dung chính là cái Pháp thật mà chư Phật muốn truyền dạy, có nội dung diễn đạt là thân tâm như huyễn, tội phước tánh Không… và đến bài kệ thứ 7 là nhấn mạnh về nội dung chính.
Hiện nay đang có tà kiến xuất hiện. Đó là sự không thừa nhận Giới Định Tuệ của chư Phật. Khi không thừa nhận Giới Định Tuệ của Tổ Thầy đã dạy, mà tìm cách chế ra những Giới Định Tuệ sơ sài đại khái thì viễn cảnh sẽ về đâu? Đây là suy tư của chúng tôi khi nhìn về tình trạng ấy.
Sắp tới thẻ căn cước sẽ thay cho hộ khẩu ở Việt Nam, đồng nghĩa với việc cư trú được rộng rãi hơn, các nhà khất sĩ Minh Đăng Quang sẽ có thể hiệp đoàn du phương và luân chuyển chỗ ở trở lại như trước năm 1975! Đoàn Du Tăng Khất Sĩ là chế độ hoằng pháp vĩ mô mà đức Phật Thích-ca Mâu-ni và Tổ sư Minh Đăng Quang đã thiết lập. Chế độ đó cũng là lẽ sống còn của Giáo pháp Khất sĩ! Như vậy, chúng ta hãy ủng hộ cho sự cải cách quản lý công dân này sớm thành công.
Giá trị ứng dụng của 13 Phật ngôn là thiết thật đối với cuộc đời tu hành của các nhà khất sĩ. Trước những thăng trầm của cuộc sống, những biến động của đạo đức xã hội, những áp lực trong khi lãnh trách nhiệm quản lý một cơ sở của giáo đoàn, những va chạm không tránh khỏi trong một đời hành đạo, những khó khăn trong việc học hỏi giáo pháp và những xung đột của nội tâm, NHÀ KHẤT SĨ SẼ GIỮ VỮNG ĐƯỢC MÌNH CHỈ BẰNG CÁCH THƯỜNG NIỆM ĐẾN 13 PHẬT NGÔN NÀY. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã chuẩn bị cho hàng khất sĩ những bài học rất thiết thật vậy.
Sa-di là lớp mầm non của Phật giáo, là những thế hệ kế thừa sự nghiệp của Phật giáo. Nên công tác đào tạo Sa-di là một Phật sự quan trọng và thường xuyên của Giáo hội Phật giáo. Vấn đề của Môn oai nghi Sa-di ngày nay là MẶT TRIỂN KHAI ÁP DỤNG, ví dụ có thể bỏ bài Quanh lò hơ lửa, thêm một vài bài về Sử dụng tin học hay Lái xe chẳng hạn… VÀ NHẤT LÀ PHẢI NGHIÊM – MINH.
Nói ĂN CHAY LÀ TU CÁI LƯỠI là nói gọn trọng tâm cho dễ hiểu, dễ nhớ. Khi cái lưỡi không ham ăn nữa thì sẽ không còn bày biện cỗ món, giả thịt heo quay, gà xé phay, gỏi tôm, lẩu cá, mực xào, sườn nướng, bò cuốn lá lốt, cá trê kho gừng, tàu hủ chiên xù, mắm nêm chay… phản cảm và mất thời giờ, hao củi, tốn ga, tội mấy bà thức đêm hôm cực khổ mà phước không biết được bao nhiêu!
Trang 12345