NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / Giới thiệu sách CHÁNH LUẬN và...

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 31-08-2018

 

GIỚI THIỆU SÁCH DO ÁNH NHIÊN ĐĂNG XUẤT BẢN

 

 

Kính thưa quý vị,

 

Qua bảy năm hoạt động, trang Ánh Nhiên Đăng đã có một số bài viết có giá trị. Để làm cho các bài viết đó có giá trị phổ biến, lâu dài và chính quy hơn, cũng như đến được với nhiều đọc giả hơn, Ban biên tập ANĐ_ đã tiến hành xuất bản các tác phẩm đó.

 

XEM HẾT THÔNG BÁO