NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

Giáo sư Lê Xuân Khoa dạy triết học tại Sài Gòn trước năm 1975. Đây là bài viết về Thiền của giáo sư vào thời đó, chúng tôi xin phép trích đăng để độc giả tham khảo. Lưu ý: NỘI DUNG BÀI NÀY CHƯA PHẢI LÀ THIỀN. Hãy xem vì sao vậy?
BBT. Ánh Nhiên Đăng thành kính tưởng niệm 66 năm đức Minh Đăng Quang vắng bóng
Đóng chuông U minh là đóng chuông lớn để thức tỉnh những chúng sanh đang bị đọa đày nơi cõi U minh. Pháp này có từ thời nhà Lương, đầu thế kỷ thứ VI ở Trung Quốc. Đây là một việc công quả cần được làm với tâm từ bi, hoan hỷ, cho những kẻ đang bị đọa đày đón nhận được.
Như vậy, Đạo Khất Sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập là Đạo Làm Tăng, vì chữ “Khất sĩ” có nghĩa là “Tăng sĩ” . Đạo ấy có tổ chức là Giáo hội Tăng-già Khất sĩ, được thành lập với mục đích chú trọng đào tạo các hàng khất sĩ. Có ba bậc khất sĩ là khất sĩ Thinh văn, khất sĩ Duyên giác và khất sĩ Bồ-tát. Tuy trong bài này sẽ tìm hiểu hết để có phần đối chiếu, nhưng Khất sĩ Bồ-tát được chọn làm tên bài vì tập trung nói về Bồ-tát đạo.
Trong hội thảo về Đạo Phật Khất Sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Tp. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2014, thượng tọa Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tham gia với bài viết Tư Tưởng Phật Giáo Đại Thừa Của Tổ Sư Minh Đăng Quang Trong Bộ Chơn Lý. Trong bài viết đó có một nhận xét: “Trong bộ Chơn Lý, Tổ sư Minh Đăng Quang đã làm rõ các khái niệm Chơn như, Phật tánh, đồng thời cũng rất chú trọng đến con đường tu tập hướng đến đạo quả A-la-hán.”.
Bài này được viết ra để thấy thêm một đặc sắc trong Giáo pháp Khất sĩ của ngài Minh Đăng Quang. Từ “Bồ-tát trụ xứ” theo đạo lý là sai, mà theo hoàn cảnh thì thích đáng, nên ghi nhận một điểm này. Các nhà tu hành ngày nay đa phần thân bất do kỷ, biết làm sao hơn!
Ngày nay, nhiều Phật tử Việt Nam còn thường nhắc đến nhà bác học Albert Einstein bằng một trích dẫn câu nói “nổi tiếng” của ông: “Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được các nhu cầu của khoa học, thì tôn giáo đó phải là Phật giáo.”.
BÀI ĐÃ ĐĂNG TRONG THƯ VIỆN CHÁNH PHÁP / TÁC PHẨM MỚI / NGÀY 22-02-2012. BBT ĐĂNG QUA ĐÂY CHO DỄ THEO DÕI.
BBT Ánh Nhiên Đăng kỷ niệm 65 năm thầy Tổ vắng bóng, 1954 – 2019.
Về sự thờ phượng ở các tịnh xá vào thời Tổ sư Minh Đăng Quang lập đạo, theo đúng tinh thần của đạo thì TRONG CÁC TỊNH XÁ KHÔNG CÓ THỜ PHƯỢNG GÌ CẢ. Đây là một sự thật lịch sử và hoàn toàn đúng đạo lý, đúng tác phong của nhà Phật.
Trang 123456