NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ

Trong buổi lễ trao giải vào ngày 19/3 tại Dubai, cô MacDonnell đã đánh bại 20.000 ứng viên được đề cử và tự ứng cử đến từ 179 nước, nhờ vào nỗ lực góp phần làm thay đổi cuộc sống của học sinh tại cộng đồng Eskimo trong 6 năm qua.
Ban biên tập Ánh Nhiên Đăng tưởng niệm 63 năm Sư trưởng Minh Đăng Quang vắng bóng!
Trong 30 câu đã đặt ra, tạm giải 16 câu như sau:
Lý giải về quyết định trên, Bill Gates cho biết: "Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ chính bản thân mình mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội. Đã là con người thì phải lao động. Tại sao tôi phải cho con tiền?"
Qua bài chơn lý số 57 và các bài khác, 37 pháp chánh giác đã được nêu lên và lược giải. Do 37 pháp chánh giác mà người tu chứng lục thông, giải thoát sanh tử, đắc quả A-la-hán, từ đó đi lên các quả vị Duyên giác, Bồ-tát và Như Lai. Cho đến hiện nay, trong nhà Khất Sĩ vẫn chưa có ai triển khai 37 pháp chánh giác này ngoài Sư trưởng Minh Đăng Quang. Thế thì, chúng ta hãy nghi vấn rằng trong 20 khóa tu quý ngài đã triển khai những pháp hành nào cho quý vị khất sĩ Thanh văn? Thanh tịnh 6 căn, đắc 6 thần thông và giải thoát sanh tử mới là làm xong phận sự của một tỳ-kheo. Điều này cần phải được trân trọng.
Phải giải quyết từ gốc rễ, tức là đấu tranh để tăng lương, giảm tải chương trình, thay đổi cách kiểm tra đánh giá. Như vậy, giáo viên vừa có đời sống ổn định, vừa yên tâm với nghề, vừa có thời gian mở rộng hiểu biết và nâng cao tay nghề, đưa tâm huyết vào từng bài giảng trên lớp...
Như vậy, bài tùy bút Chân Tình Vu-lan này đã khắc họa tình cảm chân chính giữa người và người trên cõi đời. Qua đó ta thấy được chánh pháp Vu-lan, cũng như mọi Phật pháp khác, đều là pháp giải thoát cao quý! Thế thì bước đầu pháp Vu-lan nhấn mạnh về Hiếu là dùng phương tiện để tiếp dẫn người đó thôi, tức là quyền trí vậy.
Rất hoan nghênh hành động vì an toàn cho cộng đồng của các em. Nhưng chính quyền địa phương nghĩ sao? Sao chính quyền không thành lập đội chống đinh tặc? Tại sao cơ quan chuyên trách như Thanh tra Giao thông, Công an không làm việc này mà cứ để người dân phải tự phát làm như vậy?
Pháp gồm 7 bài kệ truyền Pháp của 7 đức Phật giáo chủ đã ra đời gần đây tại trái đất này: đức Phật Tỳ-bà-thi, đức Phật Thích-khí, đức Phật Tỳ-xá, đức Phật Ca-la-tôn-đại, đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, đức Phật Ca-diếp và đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Pháp có nội dung chính là cái Pháp thật mà chư Phật muốn truyền dạy, có nội dung diễn đạt là thân tâm như huyễn, tội phước tánh Không… và đến bài kệ thứ 7 là nhấn mạnh về nội dung chính.
Tóm lại: Công việc trụ trì một cơ sở tôn giáo là công việc quản trị tôn giáo, là việc phát sinh vào thời sau chứ ở thời Chánh pháp không có. Trên quan điểm của thế gian thì quản trị có những cách thức của nó, nếu được đào tạo thì người ta có thể làm tốt việc quản trị. Còn trên quan điểm của nhà đạo thì trụ trì là biến tướng của tôn giáo, do thế gian pháp áp chế mà thành. Dù trụ trì có được làm tốt cách mấy thì vẫn xếp hạng vào việc của cư sĩ hộ pháp, việc của chư thiên. Chính Sư trưởng Minh Đăng Quang cũng không bảo chư Tăng, Ni khất sĩ dấn bước vào nẻo này, thì sao ngày nay các nhà khất sĩ lại giảng về “Đạo của Trụ trì”? Thật khó hiểu…
Trang 12345678910