CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp

Phật giáo Bắc tông Việt Nam hiện nay có ai được như ông cụ?
đánh đổi tâm hồn - MẤT TÂM HỒN LÀ MẤT TẤT CẢ.
Bây giờ hỏi: Cái gì là mộng? Lời đáp là: Cái gì cũng là mộng, với kẻ mê. Thế thì hỏi tiếp: Cái gì là tỉnh? Thì lời đáp sẽ là: Cái gì cũng là tỉnh, với người ngộ. Mộng ư? Chúng ta đang mở mắt chiêm bao ư? Cần một ví dụ cho giáo lý Mộng này được dễ hiểu.
Khổ cho ban tổ chức! Trai Tăng nghĩa là bữa tiệc tinh khiết đãi các nhà sư. Ngoài cả trăm sư giả khốn khổ thì hơn 300 sư thiệt nghĩ sao khi về đây? Một bữa tiệc đủ trò nhiều chuyện, không biết nói sao nữa! Sẽ có mấy người thấy vậy, hay mỗi năm cảnh này lại tái diễn? Vu-lan thắng hội và Vu-lan thắng lợi, ranh giới giữa hai cái mới mong manh làm sao! Cúng thế này không biết sanh được cái phước gì đây? Nếu cúng để sanh tham sân oan trái thì ẹ quá…
Ni trưởng Đền bắt đầu đếm lại, tôi cũng nhắc chừng, cuối cùng xác định đúng là có 10 Ni cô từ Ngọc Hải qua Ngọc Tòng lập thành Ni giới Đoàn III. Trong đó chỉ có sư cô Thiền với sư cô Hương là đệ tử sư bà Ngân, còn lại tám cô là đệ tử của hai sư cô Hoa và Huệ. Vậy Ni giới Đoàn III cũng từ Tổ sư mà ra.
Tham gia viết bài cho trang TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC, để giới thiệu tư tưởng Khất Sĩ, đã có bốn bài được viết, gồm NHƯ THỊ, TRỰC CHỈ, VÔ MINH, và KẾ SỐNG KHÔN NGOAN NHÂT. Xin mời quý vị xem...
Bây giờ, 30 năm sau, chợt hiểu ra là ba bước đó chưa đến nơi. Vì sao? Vì vô ngã chưa phải là thiền! Mà ở cuối Kinh Lăng Nghiêm, đức Phật Thích-ca đã mô tả về năm cảnh trời Bất Hoàn của chúng tâm xả...
Nói đến bóng đá, mấy tay bình luận hay nhắc đến câu này: “Rất nhiều cảm xúc!”. Vâng, người ta lũ lượt rủ nhau vào sân bóng để được hưởng nhiều cảm xúc. Sẽ có nhiều người được thăng hoa, lại sẽ có lắm kẻ bị vùi dập cảm xúc, bóng đá là thế mà. Thật là điên rồ!
ĐÃ PHAI - ĐÃ NHẠT - ĐÃ MỜ - ĐÃ MẤT !
XUÂN rất thường, chẳng đợi đến mùa / XUÂN thật vui, mà cũng như không / XUÂN không say và XUÂN chẳng đắm / Có khi nào mộng thấy XUÂN nè !
Trang : 123456