CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp

Có cõi Thiền, có những âm vang Ai đã xa gió núi mây ngàn Thôi chơi cửa ý, lòng vô sự Lặng nghe tin tức từ biển tâm.
Kỷ niệm mùa Vu-lan 2017
– Bạch đại đức, con có ý định đi xuất gia, đại đức thấy sao xin nói cho con biết. Đại đức cứ nói, để con biết ở đây có khác với đoàn III không, và xuất gia ở đây dễ hay khó cho con liệu.
Do văn hóa tục lệ ở xứ Việt khiến cho người chết bị kẹt trong mồ mả, quanh quẩn làm ma. Lời người xưa bảo “Tử quy, sanh ký.”, nghĩa là “Sống gởi, thác về.”, thì về là về đâu? Nhiều người sẽ đáp là chết về với tổ tiên. Quan điểm này nhà Phật dĩ nhiên không đồng ý. Mà chỗ về của nhà Phật là tâm ác đi theo nẻo ác, tâm thiện đi theo nẻo thiện, rốt ráo thì như củi hết lửa tắt, là trở về với Chơn không.
Bài ký sự số 39 ban đầu phác thảo bố cục là tìm hiểu về 3 vị trưởng lão Giác Thần, Giác Tâm và Giác Trung, nhưng rồi đã phát sinh thêm 2 ngài Giác Hạnh và Từ Thiện, thành một bài viết về 5 vị tiền bối.
Trong 83 năm trụ thế, 47 năm sống với duyên nợ đời như có như không, 36 năm cuối cố Ni trưởng Trí Liên đã dấn thân trên cõi Đạo theo gót đức Minh Đăng Quang, lập được một đoàn Ni giới Khất sĩ tại miền Nam Việt như không như có. Ai hay một bà nhà quê không biết chữ lại phát tâm cao thượng và làm được biết bao việc hữu ích cho đạo pháp!
Hai trưởng lão Giác Nhơn và Giác Lập đã lần lượt ra đi, đương thời ít ai biết được 2 ngài. Nhưng qua bài viết này, cuộc đời và đạo nghiệp của 2 ngài đã được mọi người biết đến. Như 2 ngài là 2 nhân vật lịch sử của Đạo Phật Khất Sĩ, đứng vào hàng trưởng lão đệ tử Tổ sư và không thuộc riêng giáo đoàn nào hết.
Đoàn Ni trưởng Cung Liên hiện nay có 4 cơ sở là Tịnh xá Ngọc Ninh – Tây Ninh, Tịnh xá Ngọc Quang – Trảng Bàng, Tịnh xá Ngọc An – Châu Thành (Tây Ninh) và Tịnh xá Ngọc Đức – Vũng Tàu; với số Ni chúng khoảng 30 vị. Ni trưởng Cung Liên độ được hơn 10 đệ tử, hiện còn 4 vị là Ni trưởng Vinh Liên và 3 Ni sư Châu Liên, Xinh Liên, Phát Liên. Từ một sanh 4, từ 4 sanh mấy chục, nhân duyên như vậy.
... Đồng thời Ni giới Giáo đoàn IV còn có sự hiện diện của 4 Ni trưởng đệ tử Tổ sư Minh Đăng Quang là các vị Văn Liên, Hưng Liên, Phổ Liên và Hà Liên, cùng với nhánh của trưởng lão Huệ Thế ở Thốt Nốt và nhóm chư Ni đệ tử hòa thượng Giác Ngộ ở Đà Lạt (đa phần đã qua Mỹ). Phần này sẽ được tìm hiểu tiếp như sau:
Khởi hành từ Tịnh xá Ngọc Châu, khoảng 2 giờ rưỡi tôi đến Kỳ Viên. Xe lăn bánh đưa tôi vào một miền xanh mát. Từ lâu “Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, hôm nay được tận mắt trông thấy, để xem nơi đây là thế nào…
Trang : 123456