CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / Pháp học thuộc lòng Bài 04

, Thứ Hai 2011-09-28

 

PHÁP HỌC THUỘC LÒNG bài 04

 

(Thứ Tư, ngày 28/09/2011)

—­­­

 

Pháp Cú số 15, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn, kẻ làm điều ác nghiệp, cả hai nơi đều lo buồn. Vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sinh buồn than khổ não.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Nay sầu, đời sau sầu

Kẻ ác, hai đời sầu.

Nó sầu, nó ưu não

Thấy nghiệp uế mình làm.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Hối chỗ này, ăn năn chỗ khác

Kẻ bạo tàn làm ác nhiều nơi,

     Nơi nào cũng chẳng an vui,

     Mắt nhìn ác nghiệp bùi ngùi khổ đau.

 

 

************

 

 

Pháp Cú số 16, đức Phật Thích-ca dạy rằng:

 

Đời này chỗ này vui, chết rồi chỗ khác vui, kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều vui. Vì thấy thiện nghiệp mình đã làm, kẻ kia sinh ra an vui, cực vui.

 

(Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

 

Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ văn kệ Pali câu này:

 

Nay vui, đời sau vui

Làm phước, hai đời vui.

Nó vui, nó an vui

Thấy nghiệp tịnh mình làm.

 

 

Ni trưởng Huỳnh Liên đã dịch thơ câu này:

 

Vui chỗ này, vui lây chỗ khác

Kẻ hiền lành rải phước nhiều nơi,

     Nơi nào cũng được an vui,

     Mắt nhìn thiện nghiệp thảnh thơi nhẹ nhàng.

 

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

 

-----------------------------------