CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Luận tạng

Qua mấy chục năm cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục Phật giáo, Hòa thượng Từ Thông (hiệu Như Huyễn thiền sư)đã biên soạn nhiều giáo án Phật học quý giá cho các trường cao Trung Phật học tại Việt Nam. BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG là giáo án Phật học đầu tiên của Hòa thượng mà AND_ xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng...