NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / TƯỞNG NIỆM HT. PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN

Tâm Nguyên , Thứ Tư 05-08-2015

 

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

 

 

 

 

 

Chư Tăng, Ni, Phật tử Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam thành kính tưởng niệm:

 

 

 

Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên

 

Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ Thế giới tại Liên bang Mỹ

 

Nguyên Tổng Tri sự Trưởng Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ Việt Nam trước năm 1975 tại Việt Nam Cộng Hòa

 

Hòa thượng Bổn sư của chư Tăng, Ni Giáo đoàn IV PGKS Việt Nam

 

Hòa thượng Ân sư của hàng vạn Phật tử Việt Nam và thế giới

 

Đã xả báo thân vào 22g30’ ngày 03/8/2015 tại Mỹ

 

Tức khoảng 10g ngày 04/8/2015 tại Việt Nam.

 

 

 

KÍNH NGUYỆN GIÁC LINH HÒA THƯỢNG CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC!

 

Nam-mô mười phương ba đời chư Phật, Pháp, Tăng tác đại chứng minh!