NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ

Qua bài chơn lý số 57 và các bài khác, 37 pháp chánh giác đã được nêu lên và lược giải. Do 37 pháp chánh giác mà người tu chứng lục thông, giải thoát sanh tử, đắc quả A-la-hán, từ đó đi lên các quả vị Duyên giác, Bồ-tát và Như Lai. Cho đến hiện nay, trong nhà Khất Sĩ vẫn chưa có ai triển khai 37 pháp chánh giác này ngoài Sư trưởng Minh Đăng Quang. Thế thì, chúng ta hãy nghi vấn rằng trong 20 khóa tu quý ngài đã triển khai những pháp hành nào cho quý vị khất sĩ Thanh văn? Thanh tịnh 6 căn, đắc 6 thần thông và giải thoát sanh tử mới là làm xong phận sự của một tỳ-kheo. Điều này cần phải được trân trọng.
Phải giải quyết từ gốc rễ, tức là đấu tranh để tăng lương, giảm tải chương trình, thay đổi cách kiểm tra đánh giá. Như vậy, giáo viên vừa có đời sống ổn định, vừa yên tâm với nghề, vừa có thời gian mở rộng hiểu biết và nâng cao tay nghề, đưa tâm huyết vào từng bài giảng trên lớp...
Như vậy, bài tùy bút Chân Tình Vu-lan này đã khắc họa tình cảm chân chính giữa người và người trên cõi đời. Qua đó ta thấy được chánh pháp Vu-lan, cũng như mọi Phật pháp khác, đều là pháp giải thoát cao quý! Thế thì bước đầu pháp Vu-lan nhấn mạnh về Hiếu là dùng phương tiện để tiếp dẫn người đó thôi, tức là quyền trí vậy.
Rất hoan nghênh hành động vì an toàn cho cộng đồng của các em. Nhưng chính quyền địa phương nghĩ sao? Sao chính quyền không thành lập đội chống đinh tặc? Tại sao cơ quan chuyên trách như Thanh tra Giao thông, Công an không làm việc này mà cứ để người dân phải tự phát làm như vậy?
Pháp gồm 7 bài kệ truyền Pháp của 7 đức Phật giáo chủ đã ra đời gần đây tại trái đất này: đức Phật Tỳ-bà-thi, đức Phật Thích-khí, đức Phật Tỳ-xá, đức Phật Ca-la-tôn-đại, đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, đức Phật Ca-diếp và đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Pháp có nội dung chính là cái Pháp thật mà chư Phật muốn truyền dạy, có nội dung diễn đạt là thân tâm như huyễn, tội phước tánh Không… và đến bài kệ thứ 7 là nhấn mạnh về nội dung chính.
Tóm lại: Công việc trụ trì một cơ sở tôn giáo là công việc quản trị tôn giáo, là việc phát sinh vào thời sau chứ ở thời Chánh pháp không có. Trên quan điểm của thế gian thì quản trị có những cách thức của nó, nếu được đào tạo thì người ta có thể làm tốt việc quản trị. Còn trên quan điểm của nhà đạo thì trụ trì là biến tướng của tôn giáo, do thế gian pháp áp chế mà thành. Dù trụ trì có được làm tốt cách mấy thì vẫn xếp hạng vào việc của cư sĩ hộ pháp, việc của chư thiên. Chính Sư trưởng Minh Đăng Quang cũng không bảo chư Tăng, Ni khất sĩ dấn bước vào nẻo này, thì sao ngày nay các nhà khất sĩ lại giảng về “Đạo của Trụ trì”? Thật khó hiểu…
Hiện nay đang có tà kiến xuất hiện. Đó là sự không thừa nhận Giới Định Tuệ của chư Phật. Khi không thừa nhận Giới Định Tuệ của Tổ Thầy đã dạy, mà tìm cách chế ra những Giới Định Tuệ sơ sài đại khái thì viễn cảnh sẽ về đâu? Đây là suy tư của chúng tôi khi nhìn về tình trạng ấy.
Sắp tới thẻ căn cước sẽ thay cho hộ khẩu ở Việt Nam, đồng nghĩa với việc cư trú được rộng rãi hơn, các nhà khất sĩ Minh Đăng Quang sẽ có thể hiệp đoàn du phương và luân chuyển chỗ ở trở lại như trước năm 1975! Đoàn Du Tăng Khất Sĩ là chế độ hoằng pháp vĩ mô mà đức Phật Thích-ca Mâu-ni và Tổ sư Minh Đăng Quang đã thiết lập. Chế độ đó cũng là lẽ sống còn của Giáo pháp Khất sĩ! Như vậy, chúng ta hãy ủng hộ cho sự cải cách quản lý công dân này sớm thành công.
Mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954, Sư trưởng Minh Đăng Quang của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ đã bị bắt. Trước thật tế là ngài đã bị bắt mất tích, KHÔNG RÕ SỐNG HAY CHẾT, và trước khi bị bắt Tổ sư đã họp Tăng dặn dò mọi người ở lại lo tu, để ngài lên núi lửa tu tịnh một thời gian, nên các đệ tử không gọi là ngài đã viên tịch và cũng không gọi là ngài đi tu tịnh, mà đồng lòng gọi thầy vắng bóng, với hy vọng có ngày thầy sẽ trở về. Đây là ý nghĩa của từ “Vắng bóng” trong ngữ cảnh của nó.
Tết không phải là tiết xuân, mà Tết là "dô, dô..." theo cách gọi của bọn đàn ông, còn cánh đàn bà xem Tết trong bếp núc. Nhưng đối với một ông sư thì Tết lại khác nữa... Tât cả những thứ Tết này các cây mai, cành đào đều không biết!
Trang 12345678910