NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Ai lên núi lửa trần gian

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 27-03-2015

 

Ai lên núi lửa trần gian

 

AND_ tưởng niệm

61 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

 

 

 

 

 

Nhớ xưa, một chín năm tư

Tháng 2, mùng 1, Thầy từ giã con

Lên núi lửa, dạ sắt son

Tịnh tu một thuở cho an nghiệp đời…

 

Sáu mươi năm lẻ qua rồi

Nhớ Thầy trí đã nhẹ rơi đôi hàng,

Ai lên núi lửa trần gian

Ai đi trả nghiệp khổ nàn thuở xưa?

 

Xưa – nay, nghiệp – quả đẩy đưa

Bóng hình theo đuổi, gió đùa biển tâm!

Sóng dâng cao ngất mấy tầm

Xôn xao mặt biển, đáy thầm lặng yên!

 

Người thương, kẻ nhớ ưu phiền

Dệt thành mấy nỗi thiêng liêng sử Vàng…

Trong khi thương cảm thở than

Người quên bậc đã lên đàng thoát ly

Có nghiệp chi, có quả chi?

Nghiệp vọng Thầy lãnh, lãnh vì các con!

 

Thầy đi, đạo quả vuông tròn

Thầy đi, đạo tỏa minh quang vô cùng.

Minh Đăng Quang, Minh Đăng Quang

Người xưa lên núi lửa luyện chơn tâm!

 

 

-------------------------------------

 

 

 

 

http://anhnhiendang.com/Chi-Tiet-Dao-Phat/203/Cau-Do-Co-Xua-Cua-Nguoi-Hy-Lap.html

 

 

http://anhnhiendang.com/Chi-Tiet-Dao-Phat/156/Vang-Bong.html

 

 

http://anhnhiendang.com/index.php?p=chitietthuvienchanhphap&id=70

 

 

Các bài liên quan