NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Vắng Bóng

Tâm Nguyên , Thứ Ba 12-03-2013

 

 

Vắng Bóng

AND_ tưởng niệm

Ngày mùng 1 tháng 2 năm Quý Tỵ 2013

 

 

Bóng dáng người xưa đã còn đâu

Bao người tìm kiếm mãi ưu sầu

Dâng hoa, đơm quả, nâng ân nghĩa

Nhớ Thầy về đâu, nhớ về đâu?…

 

Rồi khi sáng sớm, trời chưa tỏ

Người người lên điện giải tâm tư,

Riêng tôi cầm bút lòng trang trải

Minh Quang đã thật vắng bóng ư?

 

Ngang trời, một cơn gió bay qua

Ngang đời, đức Thầy đã đi xa!

Tuy xa, nhưng HÌNH hay TÂM vắng?

Ồ vâng! Ngài vẫn mãi không xa!

 

“Vắng bóng” là đây: vắng bóng hình

Bóng hình Thầy vắng, lặng âm thinh

Nhục thân khuất núi, đèn không tắt

Pháp thân Ngài là bộ Chơn Kinh![1]

 

“Vắng bóng” là đây: vắng bao người

Tiền bối vun đắp đạo xinh tươi

Làm rực lá y nơi chốn tục

Cho tươi quả bát giữa cõi đời!

 

Các Ngài tuy vắng nhưng không vắng

Không vắng vì Tăng thể thường hằng.

Tăng-già Khất Sĩ đương hưng thịnh

Vui thay đời còn Phật Pháp Tăng![2]

 

 


 

[1] Ai còn giữ bộ Chơn Lý, người ấy còn gặp được đức Minh Đăng Quang!

 

[2] Phật là Pháp, là Tăng!

Minh Đăng Quang là bộ Chơn Lý, là Tăng-già Khất Sĩ!

 

 

Các bài liên quan