CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / 45 Trung Giang

Tâm Nguyên , Thứ Năm 12-03-2020

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 45

 

Hành Vân

 

 

Sách Chánh Luận Tập IV đã hoàn thành và đưa qua nhà xuất bản rồi, tôi trở lại viết cho xong bộ Trung Giang Ký Sự. Bây giờ là đầu tháng 3 năm 2020, như vậy đã chín năm chẵn kể từ khi viết bài số 1. Qua 44 bài, với hơn 650 trang A4, tức là hơn 1300 trang sách khổ trung bình, bộ Trung Giang Ký Sự đã ghi nhận được rất nhiều thông tin về Đạo Phật Khất Sĩ. Lượng thông tin phong phú này sẽ là cơ sở để sách Lịch Sử Đạo Phật Khất Sĩ được viết ra, khách quan, thuyết phục... Nhưng mấy năm nay tôi đã chán viết, vì lịch sử phải là chính nó, nếu do người sau sắp đặt thì có là lịch sử gì! Lại thêm, cũng chưa cần viết cho xong lắm, vẫn là cần yếu tố thời gian… Nên tuy tư liệu có nhiều mà cứ để đó, có khi cả năm tôi mới cho ra mắt thêm một bài Trung Giang cầm chừng.

 

Trở lại chuyến đi miền Trung và Cao nguyên suốt 19 ngày cách đây gần ba năm, ngày đó rời Phú Yên tôi vào tỉnh Khánh Hòa.

 

Đường vô Khánh Hòa quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ!

 

XEM HẾT BÀI 45

 

 

Các bài liên quan