CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / TRUNG GIANG 25

Tâm Nguyên , Thứ Năm 09-08-2012

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 25

 

Hành Vân

 

 

Tạm biệt Ngã Năm, chiều hôm đó tôi về Tịnh xá Ngọc Mỹ ở thành phố Sóc Trăng, thượng tọa Giác Tự đã đợi sẵn. Thượng tọa Giác Tự là thị giả nhiều năm của đức Nhị Tổ Giác Chánh. Cùng chia sẻ trách nhiệm làm thị giả đức Nhị Tổ còn có thêm thượng tọa Giác Hữu, nhưng năm nay thượng tọa đã 85 tuổi, vừa bị bệnh nặng nên giọng nói không còn rõ nữa. Do có nhiều năm theo hầu Nhị Tổ, nên thượng tọa Giác Tự là nhân vật mà ai cũng cần phải tìm đến khi muốn biết về vị thượng thủ của Giáo hội Khất Sĩ sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang đã vắng bóng.

 

 

 

Từ trái qua: TT. Giác Hữu, TT. Giác Tự, đức Nhị Tổ ngồi trên xe lăn, cô Thanh, cô

cô Phương Ngọc, ảnh chụp tại vườn nhãn ở Bạc Liêu, năm 1993.

 

 

 

 


 

 

XEM HẾT BÀI 25

 

 

 

 

Các bài liên quan