HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá NGỌC THIỀN - Dak Nong

, Thứ Ba 17-04-2012

 

Tịnh xá NGỌC THIỀN - Dak Nong

 

 

 

 

Ban mai

 

 

 

Từ trong sân tịnh xá nhìn xuống thị xã Gia Nghĩa

 

 

 

 

Từ đầu dốc nhìn lên...

 

 

 

 

Ngôi chánh điện vô cùng trang nghiêm

 

 

 

 

Nhà Cửu huyền Thất tổ

 

 

 

 

Trai đường

 

 

 

3, 4 cái cốc nhỏ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đứng nơi tượng Thái tử, nhìn sang bên kia là đồi Nghĩa trang Liệt sĩ

 

 

 

Có khi nào gió thổi nghiêng chùa?...

 

 

 

 

 

 

Trong chánh điện

 

 

 

Bàn thờ đức Tổ sư, đức Trưởng lão Giác Tánh và đức Thầy Giác Tịnh.

 

 

 

Bên trong nhà thờ Cửu huyền Thất tổ

 

 

 

Tượng đức Đại từ bi Quán Thế Âm

 

 

 

 

Tượng Thái tử Tất-đạt-đa đản sanh

 

 

 

 

Mỉm cười trước dòng đời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nách mái chánh điện...

 

 

 

Các điêu khắc nơi những cánh cửa của chánh điện

 

 

 

Điêu khắc mặt chính tủ thờ trong chánh điện

 

 

 

Nóc nhà Cửu huyền Thất tổ

 

 

 

Bảng tên nhà Cửu huyền Thất tổ

 

 

 

 

 

Hoàng hôn

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan