HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá NGỌC VÂN - Trà Vinh

, Thứ Ba 17-04-2012

 

Tịnh xá NGỌC VÂN - Trà  Vinh

 

 

 

 

Ba cổng của tịnh xá

 

 

 

Chánh điện

 

 

 

 

Phật tử về niệm Phật mỗi ngày Chủ nhật

 

 

 

Cốc tưởng niệm Tổ sư

 

 

 

Các tịnh cốc

 

 

 

 

 

 

Cốc tọa thiền của thượng tọa trụ trì

 

 

 

 

5 giờ chiều mỗi ngày đóng cổng tịnh xá lại, không có cách nào để liên lạc với bên trong

 

 

 

Tấm bảng treo trên giảng đường, ngay vị trí chính giữa

 

 

 

5 giờ chiều, quý sư bắt đầu mang thiền sàng ra sân ngồi xem kinh, học bài; đến khi trời tối thì ngồi thiền luôn.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan