HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá NGỌC THỌ - Núi Đất

, Thứ Ba 17-04-2012

 

Tịnh xá NGỌC THỌ - Núi Đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại đức Giác Tấn, trụ trì tịnh xá.

 

 

 

Đại đức Giác Nhuận đang tập trung nghe thuyết pháp

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan