HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá NGỌC NGUYÊN - Buôn Ma Thuột

, Thứ Ba 17-04-2012

 

Tịnh xá NGỌC NGUYÊN - Buôn Ma Thuột

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan