HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá Ngọc Sơn - Rạch Giá

, Thứ Ba 17-04-2012

 

Tịnh xá Ngọc Sơn - Rạch Giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan