HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá Liên Hoa - Thốt Nốt

, Thứ Ba 17-04-2012

 

Tịnh xá Liên Hoa - Thốt Nốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan