HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / Các Chơn Lý thuyết minh về ĐẠO

, Thứ Hai 2011-11-12

 

 

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

 

Các Chơn Lý thuyết minh về ĐẠO

 

 

 

 

 

Chơn lý 30 - GIÁC NGỘ

 

 

 

 

 

Chơn lý 26 - CHÁNH KIẾN

 

 

 

 

Chơn lý 47 - ĐẠO PHẬT

 

 

 

 

Chơn lý 25 - CHÁNH PHÁP

 

 

 

 

Chơn lý 27 - TAM GIÁO

 

 

 

 

Chơn lý 32 - ĐI TU

 

 

 

---------------------------------------------------------