HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / Các Chơn Lý CƯ SĨ

, Thứ Hai 2011-11-12

 

 

Tổ sư Minh Đăng Quang - các Chơn Lý CƯ SĨ

 

 

 

 

 

Chơn lý 20 - CƯ SĨ

 

 

 

 

Chơn lý 19 - BÀI HỌC CƯ SĨ

 

 

 

 

Chơn lý 66 - PHÁP HỌC CƯ SĨ

 

 

 

 

--------------------------------------------------