HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / TỊNH XÁ MỘC CHƠN

, Thứ Hai 2011-11-11

 

 

TỊNH XÁ MỘC CHƠN

 

("Gốc cây Đạo" của đức Minh Đăng Quang)

 

 

 

 

 

Cốc kỷ niệm Tổ sư

 

 

 

 

 

Tòa Pháp tháp trong chánh điện: nóc 13 tầng 49 bóng đèn

 

 

 

 

 

Đại lễ trùng tu tịnh xá vào ngày 9/8/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chư tôn đức dâng hương cúng dường chư Phật và cầu nguyện

 

 

 

Nghi thức động thổ khởi công

 

 

 

 

 

 

 

Tòa chánh điện mới của tịnh xá Mộc Chơn - tháng 8/2011

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan