HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá NGỌC SƠN - Mỹ

, Thứ Hai 2011-11-11

 

 

TỊNH XÁ NGỌC SƠN - MỸ

 

 

Ngôi chánh điện

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo tượng đức Địa Tạng

 

 

 

Bảo tượng đức Thích-ca

 

 

 

 

Bảo tượng đức Quán Âm

 

 

 

 

 

 

 

Hòa thượng Minh Thiện đang đọc diễn văn khai mạc

 

 

 

Chư tôn đức đang cắt băng khánh thành

 

 

 

Chư tôn hòa thượng Giác Chân, hòa thượng Giác Phúc, hòa thượng Giác Lượng, hòa thượng Giác Nhiên, hòa thượng Giác Ngộ, hòa thượng Giác Dũng, hòa thượng Giác Thường và đại chúng đang dâng hương

 

 

 

 

Cúng dường trai Tăng cầu nguyện

 

 

 

 

Hòa thượng Pháp chủ Giác Nhiên và chư tôn đức đang đọc kinh cầu nguyện

 

 

 

Đi khất thực hóa duyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

 

        Hàng đầu: thượng tọa Minh Tông, thượng tọa Giác Pháp, thượng tọa Minh Thuấn, thượng tọa Giác Truyền, hòa thượng Giác Tuệ, hòa thượng Giác Ngộ, hòa thượng Giác Tràng, hòa thượng Giác Dũng, thượng tọa Giác Thông IV, thượng tọa Minh Bửu, thượng tọa Minh Thiện, thượng tọa Giác Thông V, thượng tọa Minh Hồng.

 

        Hàng thứ hai: Ni sư Điền Liên, Ni sư Kiến Liên, thượng tọa Minh Hóa, - , sư Minh Tòng, thượng tọa Minh Phương, thượng tọa Minh Ngạn, thượng tọa Giác Nhân, đại đức Giác Ngạn, sư Minh Tâm, thượng tọa Minh Thành, thượng tọa Minh Thạnh, đại đức Minh Diệu, sư Minh Nghĩa.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan