HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / THIỀN VIỆN MINH QUANG - Úc châu

, Thứ Hai 2011-11-04

 

 

THIỀN VIỆN MINH QUANG

 

SYDNEY - ÚC CHÂU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------

Các bài liên quan