HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp thoại FLV / QUÁN TỰ TẠI BỒ-TÁT

, Thứ Hai 2011-09-30

 

 

QUÁN TỰ TẠI BỒ-TÁT

 

Pháp thoại của Thượng tọa Minh Hiếu

Thuyết giảng năm 2008, tại Thiền viện Minh Quang - Sydney - Australia

 

 

 

----- Đĩa 01 -----

 

 

 

 

----- Đĩa 02 -----

 

 

 

 

----- Đĩa 03 -----

 

 

 

 

----- Đĩa 04 -----

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------