HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp âm Mp3 / PHẬT GIÁO KHẤT SĨ - Thượng tọa Minh Hiếu thuyết

, Thứ Hai 2011-09-28

 

CÁC PHÁP THOẠI VỀ PHẬT GIÁO KHẤT SĨ 

 

của Thượng tọa Minh Hiếu

 

 

 

CON ĐƯỜNG KHẤT SĨ

 

 

 

 

NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ CỦA PHẬT GIÁO KHẤT SĨ

 

 

 

 

KHẤT THỰC THANH TỊNH

 

 

 

 

NÊN TẬP SỐNG CHUNG TU HỌC

 

 

 

----------------------------------------------------------