HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp thoại FLV / HT TRÍ QUẢNG thuyết giảng Tại KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ HỆ PHÁI KHẤT SĨ năm 2008

, Thứ Hai 2011-09-27

 

Hòa thượng TRÍ QUẢNG thuyết giảng

 

Tại KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ HỆ PHÁI KHẤT SĨ năm 2008