HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp âm Mp3 / NỘI DUNG CHÍNH CỦA BỘ CHƠN LÝ

Tâm Nguyên , Thứ 7 01-07-2017

 

 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BỘ CHƠN LÝ

 

 

 KS. Minh Bình giảng tại Trường Hạ TX. Ngọc Trung - An Khê, ngày 17/6/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh điện TX. Ngọc Trung - An Khê

 

 

 

Giảng đường mùa An cư

 

 

----------------------------------------------------------------------