HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp thoại FLV / Con chính là đôi mắt của mẹ !

Tâm Nguyên , Thứ 7 28-02-2015

 

Con chính là đôi mắt của mẹ!

      Nguồn: YouTube, ngày 19/2/2015.

      (HÃY NGHE MỘT NGƯỜI MẸ THUYÊT PHÁP...)

 

 

 

 

 

ĐÂY LÀ LỜI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÂN ĐẠO.

 

NẾU LÀ THIÊN ĐẠO, TIÊN ĐẠO, THÁNH ĐẠO, BỒ-TÁT ĐẠO, PHẬT ĐẠO THÌ SẼ LẠI THUYẾT TRÌNH KHÁC HƠN.

 

CÒN THẦN ĐẠO, SÚC SANH ĐẠO, NGẠ QUỶ ĐẠO, ĐỊA NGỤC ĐẠO LÀ  4 ÁC ĐẠO THẤP HƠN CẢNH NGƯỜI ẮT CÓ NHỮNG LỜI THUYẾT TRÌNH KÉM CỎI.

 

--------------------------------------------------