HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá Ngọc Tân - Vĩnh Long

Tâm Nguyên , Thứ 7 05-10-2013

 

TỊNH XÁ NGỌC TÂN - VĨNH LONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Các bài liên quan