HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá Long Đức - Tiền Giang

Tâm Nguyên , Thứ 7 05-10-2013

 

TỊNH XÁ LONG ĐỨC - MỸ THO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan