HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp âm Mp3 / TÍN, NGUYỆN, CHUYÊN TRÌ HIỆU PHẬT

Tâm Nguyên , Thứ Ba 26-02-2013

 

TÍN, NGUYỆN, CHUYÊN TRÌ HIỆU PHẬT

 

 

 

 

 

 

Đĩa 01 & 02

Trích lục: Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Người giảng: Hòa thượng Tịnh Không (người Đài Loan)

Địa điểm: Học viện Tịnh Tông – Úc châu

Thời gian: ngày 03/03/2006

Người dịch: Vọng Tây cư sĩ (vongtaycusi@gmail.com)

Người đọc: Phật tử Thiện Quang

 

 

Tinhkhongphapngu.net

Phatam.com