HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp thoại FLV / “phẬt ngỌc cỦa viỆt nAm”!

, Chủ Nhật 03-02-2013

 

 

 pht ngc ca vit nAm”!

 

 

 

Vâng, chúng ta đâu có phủ nhận điều đó bao giờ!

 

Vẫn biết là Phật ngọc, tức là một tượng đá vô cùng đặc biệt!

 

Mà đá này quý lắm nhé! Đá của Việt Nam cơ.

 

Và hoàn toàn do người Việt Nam làm đấy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền đã nhận xét: “Kim Phật bất độ lô, mộc Phật bất độ hỏa, thổ Phật bất độ thủy, chơn Phật tại kỳ trung!”, nghĩa là: “Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được bà hỏa, Phật đất không độ được ông hà bá, còn đức Phật thật ở trong đó!”. Sao ngài không nói về “thạch Phật” nhỉ?

 

 

 

 

 

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng đã dạy chúng ta rằng: “Thờ tượng cốt không bằng thờ kinh sách. Thờ kinh sách không bằng thờ ông thầy dạy đạo. Thờ ông thầy dạy đạo không bằng thờ chính bản tâm mình!”…

 

 

 

 

 

Và dĩ nhiên hàng Phật tử chúng ta vẫn biết: “Chánh pháp là THIỀN ĐỊNH KIÊN CỐ. Tượng pháp là TƯỢNG THÁP KIÊN CỐ. Mạt pháp là ĐẤU TRANH KIÊN CỐ.”. Vẫn biết vậy, nhưng chúng ta đã lựa chọn cho mình. Hẳn hòi là “PHẬT NGỌC CỦA VIỆT NAM” đấy nhé!

 

 

 

 

 

Nếu chỉ là phương tiện để dắt dẫn người, thì trong các kinh Phật tiếng Pàli cũng có gợi ý rằng: “Nhơn nơi tràng hoa héo mà biết được là có hoa thật tuyệt đẹp trên đời này.”. Vậy nhơn nơi thạch Phật này chúng ta sẽ biết được điều gì? – “Ồ, Trúc Lâm Tây Thiên, một thắng cảnh tuyệt đẹp!”…

 

 

 

 

 

Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ!...