HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / TX. Phụng Hoàng ở Cần Đước

, Thứ Ba 18-09-2012

 

TX. Phụng Hoàng ở Cần Đước - Tổ đình của ĐOÀN KHẤT SĨ SƠN LÂM

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh tịnh xá

 

 

 

Chánh điện tứ giác, trùng tu năm 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng đường cất năm 2010

 

 

 

 

 

 

Lộc Uyển

 

 

 

 

Chân dung Sư Trưởng Thích Huỳnh Minh, 1916 – 1963 quy ẩn,

hình thờ tại TX. Phụng Hoàng ở Cần Đước

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan