HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / thÁnh sƠn

, Thứ Hai 17-09-2012

 

THÁNH SƠN ở cách Nha Trang khoảng 40km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đền thờ Mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vô số hoa kiểng, âm thanh, sắc tướng, tín ngưỡng...

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Các bài liên quan