HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / TX. Ngọc Thạnh ở Ngã 5 sông

, Thứ Hai 17-09-2012

 

TỊNH XÁ NGỌC THẠNH – NGÃ 5 sông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan