HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / tịnh xá NGỌC NHƠN - PHAN THIẾT

, Thứ Hai 17-09-2012

 

TỊNH XÁ NGỌC NHƠN – PHAN THIẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan