HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá Ngọc Nhơn - Quy Nhơn

, Thứ Hai 17-09-2012

 

TỊNH XÁ NGỌC NHƠN – QUY NHƠN

 

 

 

 

 

 

Chánh điện cũ ngay sau cây Bồ-đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh điện dựa lưng vào một tòa núi cao

 

 

 

 

 

Nhìn từ Lộc Uyển qua chánh điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biệt thất chư Tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiếc xe Rờ-nôn lịch sử,

ngày xưa Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Việt Nam đi hành đạo bằng xe này

 

 

 

 

Mộ bà Nguyễn Thị Tám trong khuôn viên tịnh xá.

Bà là người đã hiến đất cất Tịnh xá Ngọc Nhơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan