HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Kinh - Nhạc Phật giáo / Kinh Khởi Thế

, Thứ Sáu 07-09-2012

 

KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN

 

Trường Bộ, kinh số 27

 

 

 

 

 

Vạn pháp duyên sanh, duyên sanh không đơn giản!

Thật kỳ diệu với Sai biệt TRÍ biết khắp vũ trụ càn khôn!

 

 

-----------------------------------------------------------------