HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / Tịnh xá NGỌC HIỆP - Tân Hiệp

, Thứ Ba 17-04-2012

 

Tịnh xá NGỌC HIỆP - Tân Hiệp

 

 

 

 

Toàn cảnh tịnh xá

 

 

 

Đài Quan Âm

 

 

 

Chánh điện

 

 

 

Tượng Tổ sư Minh Đăng Quang cao khoảng 20cm

 

 

 

 

 

Bàn thờ Ni trưởng Trí Liên, người khai sơn tịnh xá

 

 

 

Bàn thờ Ni sư Nhơn Liên, một trưởng lão Ni tu hành tinh tấn, nhục thân có rất nhiều xá-lợi

 

 

 

Bia tưởng niệm Ni trưởng Trí Liên

 

 

 

Mặt trước

 

 

 

Mặt sau

 

 

 

Đầu bia

 

 

 

Bảng hiệu tịnh xá trên đầu cổng

 

 

 

Phần trên đầu cổng

 

 

 

Ngọn sóng nâng bánh xe Pháp

 

 

 

 

 

 

Phù điêu trước bàn thờ trong chánh điện

 

 

 

 

Chân 4 cột trong chánh điện

 

 

 

 

Một cõi tâm linh trên sân thượng

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan