CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Chánh niệm

, Thứ Hai 21-05-2012

 

 

Chánh niệm

 

                                                                          TKN. Tuyết Liên

 

 

ĐI :

 

Từng bước đi thiền hành

Tâm niệm thật tịnh thanh

Quán niệm thân vô ngã

Từ đất nước… duyên sanh.

 

 

 

ĐỨNG :

 

Thiền trụ đứng vững vàng

Như dũng tướng hiên ngang,

Bát phong xuy bất động

Chánh niệm vững tâm an.

 

 

 

NGỒI :

 

Tréo chân ngồi kiết già

Chánh niệm diệt tâm ma,

Chánh niệm trừ ý vọng,

Chơn như Phật hiện ra.

 

 

 

NẰM :

 

Nếu không niệm ghét thương

Duỗi chân nằm trên giường

Chánh niệm tâm an ổn

Phiền não chẳng còn vương.

 

 

 

ĂN :

 

Thọ thực cũng là thiền

Lưỡi xúc vị an nhiên,

Ăn để trừ bệnh đói

Không tham khỏi lụy phiền.

 

 

 

MẶC :

 

Y phục dùng che thân

Chánh niệm không đắm trần,

Tố sa đồ tươi tốt

Đâu phải hạnh thanh bần.

 

 

 

NÓI :

 

Miệng thường nói lời thanh

Chánh ngữ tiếng trong lành.

Miệng tuyên dương đạo lý

Chánh niệm kết duyên lành.

 

 

 

LÀM :

 

Làm việc chẳng chấp ta

Không nhân ngã phiền hà.

Việc làm trong chánh niệm

Không phát khởi tâm tà.

 

 

 

THỨC :

 

Sau một giấc ngủ say

Thức dậy tỉnh giấc ngay,

Thân ta là vô ngã

Chấp ngã chịu đọa đày.

 

 

 

NGỦ :

 

Để giấc ngủ an lành

Chánh niệm, vọng không sanh.

Chánh niệm giờ tỉnh thức

Ngủ cũng khắc thiền hành.

 

 

 

SỐNG :

 

Một kiếp sống trong trần

Chớ phí kiếp sanh thân,

Sống từ bi vô ngã

Làm lợi lạc tha nhân.

 

 

 

CHẾT :

 

Chết và sống không hai

Cùng một thể hiện bày.

Sống là thân diệu hữu

Chết trở về bổn lai.

 

 

 

THỞ :

 

Từng hơi thở ra vô

Chánh niệm chẳng mơ hồ

Ra vô dài hoặc ngắn

Biết rõ tế và thô…

 

 

 

TỊNH KHẨU :

 

Hạn chế việc nói năng

Nếu thấy lời không cần.

Lưỡi đừng nên động đậy

Lưỡi động thị phi sanh.

 

 

 

TẮM GỘI :

 

Nước rửa sạch bụi trần

Thân thể được tịnh thanh,

Nước pháp trừ nhiệt não

Tâm sạch uế tham sân.

 

 

-----------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan