CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Đốc-tơ ONG

, Thứ Tư 18-04-2012

 

Đốc-tơ ONG

 

Ni sư Huỳnh Liên

 

 

 

Ngày bất lợi đi xe Thuận Lợi

Từ Đức Hòa về tới Phú Lâm,

     Lúc đang tưởng lặng niệm thầm

  Con chi cồm cộm chun lầm áo tôi.

 

Thò tay bắt, ôi thôi ong chích

Rút tay ra lính quýnh miệng kêu

     Dầu xoa, vôi xứt đủ điều

  Vẫn thêm sưng đỏ, vẫn nhiều vết đau.

 

Xe vẫn chạy thoáng mau vùn vụt

Mà xem ra chậm lụt lôi thôi,

     Nén lòng cố mím đôi môi

  Cắn răn cố nhịn một hồi tái tê…

 

Trời xâm xẩm mới về chỗ trọ

Thuốc dặt dè tìm bó vết đau,

     Miệng người thủ thỉ bàn nhau

  Nọc ong vò vẽ chẳng mau đâu là…

 

Đương đau nhức nghe qua cũng ngán

Nhưng đối đầu phải rán chớ sao?

     Thật thôi đêm ấy đêm nào

  Lăn qua, lộn lại đớn đau vô cùng.

 

Ngủ chẳng đặng, dậy ngồi suy nghĩ

Nghĩ buồn ong bé tí đốc-tơ

     Thuốc chi bào chế bao giờ

  Chích cho một mũi mệt đờ hai hôm!

 

Nên thiên hạ suy tôn cũng phải

Bé tí ti mà lại kêu “ông”,

     “Ông” đây có lẽ thần đồng

  Thần đồng bác học tinh thông báo đời.

 

Nhưng quan đốc không mời sao đến

Đến để chi, để khệnh vết đau!

     Giúp người chẳng dụng tài cao

  Lại dùng tài ấy hại nhau báo đời.

 

Khiến sư mỗ đêm dài còn thức

Thức để chi, để bực vết thương!

     Học hành chút đỉnh văn chương

  Gặp đề văn ấy tìm phương thi hành.

 

Việc bất lợi hóa thành thuận lợi

Bế nguồn thơ bỗng gợi nguồn thơ,

     Tuy xao động có cậy nhờ

  Cám ơn ong vẽ đốc-tơ lạ lùng.

 

 

---------------o0o---------------

 

 

 

Các bài liên quan