CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Kỳ 17 - TRUNG GIANG KÝ SỰ

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 13-04-2012

 

 

 Trung Giang Ký Sự – kỳ 17 

 

Hành Vân

 

Sáng ngày 8 tháng 3, lúc điểm tâm xong hòa thượng Giác Giới bảo tôi rằng hôm nay làm việc của tôi cho rồi. Tôi cũng mong được như thế. Đến hơn 7 giờ rưỡi, tôi xuống thỉnh hòa thượng lên nhà Tăng cho rộng và yên tĩnh. Sau khi hòa thượng đã an tọa, tôi kỉnh xá ngài rồi ngồi gần một bên và bắt đầu hỏi câu thứ nhất:

 

– Kính bạch hòa thượng, hôm nay con xin phép tìm hiểu về Đạo Phật Khất Sĩ. Điều đầu tiên, thưa hòa thượng cho con được biết về sự thành lập 6 Giáo đoàn Tăng Khất Sĩ?

 

Hòa thượng bắt đầu chậm rãi nói:

 

– Tôi xuất gia cũng trễ, tới 6 năm sau Tổ vắng bóng, nên tôi chỉ biết từ khoảng thời gian đó thôi.

 

– Dạ.

 

– Hồi tôi xuất gia là theo Đoàn Du Tăng do đức Nhị Tổ Giác Chánh lãnh đạo du hành đến tại quê tôi vào đầu năm 1960. Tôi xuất gia ngày 1 tháng 3 âm lịch năm 1960 dưới sự chứng nhận của đức Thượng tọa Giác Chánh (theo cách gọi hồi đó), rồi được giao cho ngài Giác Huệ dạy bảo. Hồi đó, trong đoàn còn có mấy vị đệ tử Tổ: đức Tri sự Giác Như, trưởng lão Giác Nhơn, Giác Trụ, Giác Hòa, Giác Lương, Giác Bửu… Xuất gia năm đó, tôi còn duyên dự 2 lễ hội chung của giáo hội: đó là Tự tứ năm 1960 và Tự tứ năm 1961.

 

 

 

Các bài liên quan