CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang kỳ 10

Tâm Nguyên , Thứ Hai 2012-02-29

 

 

 TRUNG GIANG KÝ SỰ – KỲ 10

  Hành Vân

 

        Tịnh xá Bình Phước tọa lạc tại ấp Bình Công, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Tịnh xá được thành lập vào năm 1970, do hòa thượng Từ Huệ khai sơn. Sau năm 1975, khi tình hình đất nước không cho phép duy trì đường lối du phương hành đạo của Đạo Phật Khất Sĩ nữa, hòa thượng Từ Huệ đã họp chúng bảo rằng: “Bây giờ, sư nào muốn ở đâu cứ chọn, tôi sẽ bổ xứ luôn cho.”. Khi đó, có 2 sư đã chọn về đây và đã ở suốt đến nay, đó là hòa thượng Huệ Ngộ và thượng tọa Huệ Thanh.

 

        Thấm thoát đã qua 42 năm hình thành và phát triển, bây giờ Tịnh xá Bình Phước trông rất khang trang, nề nếp. Trong các tịnh xá do Hòa thượng Từ Huệ lập, Tịnh xá Bình Phước có lẽ là rộng hơn hết. Cổng tam quan của tịnh xá được làm tương tự như cổng của Tịnh xá Trung Tâm, trông đơn giản, duyên dáng và mạnh mẽ; nhưng có phần khác hơn là trên đầu cổng tôn vinh bánh xe pháp chứ không phải ngọn đuốc chơn lý.

 

 

 

 

 

 

XEM HẾT BÀI 10

 

 

 

Các bài liên quan