CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Giáp Ngọ - Nhâm Thìn 58 năm

Tâm Nguyên , Thứ Hai 2012-02-22

 

 

GIÁP NGỌ – NHÂM THÌN 58 NĂM

 

AND_ kỷ niệm ngày mùng 1 tháng 2 Nhâm Thìn 2012

 

 

 

 

 

Ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1954, tại Tịnh xá Ngọc Quang – Sa-đéc, đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã từ giã các đệ tử để lên “Núi Lửa” tịnh tu. Qua ngày hôm sau, đức Ngài đã được quân đội của tướng Năm Lửa mời về doanh trại, và từ đó vắng bóng đến hôm nay vẫn chưa về lại Giáo hội… 58 năm đã trôi qua, thế sự bao nỗi, nhân tâm biến động khôn lường, vẫn còn đó những tâm đạo kiên định quý báu!...

 

 

 

 

 

 

Giáp Ngọ – Nhâm Thìn năm tám năm

Người lên Núi Lửa bóng âm thầm

Để người ở lại bao mong nhớ

Để lòng tưởng niệm đếm mỗi năm!

Nguyện khêu Đèn Tuệ soi chơn lý

Nguyện thắp Pháp Đăng diệt tham sân

Chung tay đắp nền Đạo Khất Sĩ

Cho Ánh Minh Quang sáng vô ngần!

 

 

 

Giáp Ngọ – Nhâm Thìn năm tám năm

Nhân gian có lắm nỗi thăng trầm

Mối đạo thịnh suy theo vận nước

Riêng lòng tự xét xem đạo tâm…

Năm tám năm khoảng một đời người

Lập chí tu hành được bao lăm

Bồ-đề bất thối, hạnh kiên định

Giới đức đã tròn, nguyện mãn chăng?...

 

 

 

Giáp Ngọ – Nhâm Thìn năm tám năm

Cõi trời 1 ngày cũng vừa tầm

Mà sao đời có nhiều biến động

Mà sao lòng lắm lúc tối tăm?

Say danh, mê lợi, quên Thầy Tổ

Đắm đuối sắc thanh, chán lý chơn!...

Hôm nay tự xét, lòng thức tỉnh:

Giữ mình trong sạch vẫn là hơn!

 

 

 

Giáp Ngọ – Nhâm Thìn năm tám năm

Cũng như một thoáng trong định tâm.

Khi tâm bất động là như thế

Còn khi vọng động: thật xa xăm!

Xa xăm lạc bước lòng bối rối

Bối rối loanh quanh 6 cảnh trần…

Một tâm thức tỉnh qua được hết

Bao nẻo không gian, bao thời gian!

 

 

 

Giáp Ngọ – Nhâm Thìn năm tám năm

Ghi ra là để tự nhắc thầm:

Thế sự như thế, đạo như thế

Xét xem để gắng trau luyện tâm!

Chơn tu cho xứng danh Khất Sĩ

Thật học cho giác ngộ Phật tâm.

Và để một ngày nào tái ngộ

Sẽ chẳng thẹn khi Tổ hỏi thăm…

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan