CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / TRUNG GIANG Ký Sự - kỳ 07

Tâm Nguyên , Thứ Hai 2012-02-10

 

 

 

TRUNG GIANG KÝ SỰ - Kỳ 07

 

Hành Vân

 

        Lần thứ ba tôi lại xuống Phú Mỹ, lần đi này là nhằm xác minh về ngôi Linh Bửu Tự ngày xưa, nhất là phải tìm được hình ông Thủ tọa Đê. Trưa ngày hôm đó, chú Huệ Minh đã bảo vợ gọi chú Hai Lùn đến chở tôi lên chùa ở ấp 1. Tới nơi, tôi bảo người lái xe:

 

– Chú đợi sư, nghe.

 

 

Chánh điện Linh Bửu Tự ở ấp 1, xã Tân Hòa Thành ngày nay

 

        Tôi đi thẳng vào bên trong chùa. May sao hôm đó có thầy Quán Đức ở chùa. Thầy dẫn tôi vào chánh điện, đi mặc áo tràng rồi ra đốt 8 cây nhang đưa tôi cúng khắp các bàn thờ từ trong nhà Tổ ra đến chánh điện và ngoài sân. Sau đó, thầy mời tôi và chú Hai Lùn vào phòng khách uống nước, ăn trái cây.

 

 

 

XEM HẾT BÀI 7

 

 

 

Các bài liên quan