CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang Ký Sự - kỳ 05

Tâm Nguyên , Thứ Hai 2012-02-10

 

 

TRUNG GIANG KÝ SỰ - Kỳ 05

 

Hành Vân

 

        Đến trưa ngày ở Phú Mỹ, sư Minh Hằng mời tôi qua cốc sư cúng Ngọ. Phần đi khất thực được hồi sáng sư chia cho tôi một nửa. Ai đem cho người khác một nửa bữa ăn của mình là quý quá rồi, nói gì đến nhiều hay ít thế nào. Sư Hằng kể:

 

        - Hồi sáng đi bát, có bọn nhỏ chẳng biết mình là ai, cứ đi theo phía sau xem. Rồi đứa này đùn đẩy đứa kia, nói: “Mày đưa đi.”, một đứa giành: “Đưa tao.”… Tưởng sao, nó đem giụt vô gần chân mình, nói “Ông lượm đi” rồi bỏ chạy…

 

- Ha, ha…

 

- Bọn nó chẳng biết mình là ai, gọi “Ông đầu trọc”!

 

- Không sai!

 

        - Mình cứ đi, mấy người lớn la bọn nó: “Hỗn, con! Sao lại giụt dưới đất?”. Mấy người lớn lại cúng, bọn nhỏ chẳng dám lại gần. Có một chú thanh niên cúng tiền, mình không nhận, ảnh mới nói “Sư nhớ đợi con.” rồi chạy đi mua đồ, thật lâu sau đem lại một hộp cơm cúng dường.

 

 

 

XEM HẾT BÀI 5

 
 
 
 

Các bài liên quan