CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / TRUNG GIANG KÝ SỰ – kỳ 3

Tâm Nguyên , Thứ Hai 2011-12-29

 

 

 

TRUNG GIANG KÝ SỰ – kỳ 3

 

Hành Vân

 

 

 A-di-đà Phật, cho sư gặp Ni sư Tuyết Liên được không?

 

 Xin sư đợi một lát.

 

 … A-lô, trò nghe đây.

 

 Ni sư khỏe không?

 

 Cám ơn đại đức, trò khỏe. Đại đức cần gặp trò có việc gì?

 

 Thưa Ni sư, trò nghe nói Ni sư có nhiều Chơn Lý cũ lắm phải không?

 

 Chẳng dấu gì đại đức, tịnh xá trò có hơn chục bộ Chơn Lý lận.

 

 Hay quá, Ni sư cho trò xem được không?

 

 Dạ được chớ.

 

 Còn sách của ông Đoàn Trung Còn, Ni sư có không?

 

 Trò cũng có nhiều nữa.

 

 May quá, mai trò xuống, Ni sư có ở tịnh xá không?

 

 Dạ có, thỉnh đại đức mai xuống thăm tịnh xá.

 

 Cám ơn Ni sư, mai trò xuống…

 

Xuôi Quốc lộ 1, qua khỏi Long An, vào địa phận Tiền Giang, vừa qua khỏi ngã ba Phú Mỹ có một bảng tốc độ thì xuống xe. Tôi làm đúng theo lời chỉ dẫn của Ni sư Tuyết, vừa bước thêm mấy bước thì đã thấy bảng Tịnh xá Ngọc Hiệp ngay bên đường quốc lộ. Điểm đặc biệt là bảng này có 2 tên, Tịnh Xá Ngọc Hiệp bên trái, bên phải bảng để tên Miếu Trung Nghĩa Thần, đều chung một địa chỉ ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

 

 

Toàn cảnh TX. Ngọc Hiệp

 

 

XEM HẾT BÀI 3

 

 

 

Các bài liên quan